LOV = Lagen om valfrihetssystem
Vi utför service- och fixartjänster enligt LOV inom Örebro kommun, och är valbara från den 3 januari 2022, dock bara inom City Söder och Söder, inledningsvis. Flera områden kommer att öppnas upp successivt. För LOV-tjänster behöver Du kontakta Servicecenter, Örebro kommun, tel 019 - 21 10 00.© Copyright finness.se