Vad kostar det/RUT (jan 2022)
Vad kostar det?
270 kr per timme är vad Du som kund betalar, det gäller alla våra RUT-tjänster (mars 2020).
Våra tjänster har ungefär samma prisnivå som Örebro kommuns tidigare LOV-tjänster "8 timmar service" per månad. Grundpriset hos oss är 432 kr per timme, men efter RUT-avdraget på 50% betalar du 216 kr + moms 25% = 270 kr.

Vad gäller för RUT-tjänster?
Beträffande RUT-tjänster följer vi Skatteverkets direktiv. Vissa omvårdnadstjänster är godkända som RUT-tjänster (ej medicinska insatser eller sjukvård).

Godkända RUT-tjänster:
Se en utförlig lista om godkända tjänster under fliken RUT-TJÄNSTER.
Vad kostar det/LOV                                                  
  • Fixartjänst kostar 234 kr/timme (max 4 timmar per år) i januari 2022
  • Servicetjänster med behovsprövning kostar 352 kr/timme i januari 2022
  • För mer information kontakta Servicecenter, Örebro kommun, tel 019 - 21 10 00.
© Copyright finness.se