Nyheter

Omvårdnad
Örebro kommun avbröt processen med LOU i hemtjänst den 16 september 2019 pga att inget av de sökande företagen uppfyllde kraven som ställdes på dem. Senare under hösten 2019 beslöt Örebro kommun att gå tillbaka till LOV, och avtal med de nuvarande aktörerna förlängdes till november 2020.

Service
Den populära tjänsten "8 timmar service" hos Örebro kommun har upphört den 31 mars 2020. Endast fixartjänster 4 timmar per år kvarstår. Denna nyhet publicerades på kommunens hemsida www.orebro.se den 19 december 2019. Där hänvisar man till RUT-tjänster som ersättning för de gamla servicetimmarna.

Corona-virus 
Vi följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd för att hindra smittspridningen av sjukdomen Covid-19. Dessutom har vi både kunskap och erfarenhet av hygienstädning/infektionsstädning från länets sjukhus från åren 2007-2013. Men det bästa är att du möter samma person över tid, varje gång.

Värmebölja 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/r/rad-vid-varmeboljor-till-personal-inom-vard-och-omsorg/

https://www.youtube.com/watch?v=X-qWF0UIfAc&feature=emb_share&list=PLLqBo3UjMccAXBV7SbH2o8FXnu3e1jJnv&index=3&fbclid=IwAR3NnlglFAaPTNAwYVD-kpGQIguVnchvFvOjc7DnIWWf13Xjcmm-C-bQBQ0


© Copyright finness.se